εις υγεία - Zeus Hotel on Kos Island, Kefalos

εις υγεία

κόκκινο κρασί παρακαλώ. σε ευχαριστώ! Lovely hotel, beautiful island, perfect weather, charming people, highly recommended, hope to return one day. Thank you all. Xx